SỨ MỆNH TẦM NHÌN

SỨ MỆNH TẦM NHÌN

“Nền tảng vững vàng – Khát vọng vươn xa”, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội đang ngày một phát triển mạnh mẽ, đạt được những thành tích vượt trội trong các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh. Trên mỗi bước đi của mình, MIPEC luôn luôn trung thành với sứ mệnh và tầm nhìn mà Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra:

SỨ MỆNH

Đối với thị trường:

MIPEC trung thành với sứ mệnh đảm bảo nhu cầu Quốc phòng; lấy tăng trưởng kinh tế để đầu tư khoa học công nghệ, trang thiết bị cho sản xuất kinh doanh nhằm cung cấp tới khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất phù hợp với nhu cầu thị trường.

Đối với cổ đông và đối tác:

MIPEC cam kết là người bạn đồng hành tin cậy cùng chia sẻ nguồn lực và luôn gia tăng các giá trị đầu tư cho cổ đông và đối tác.

Đối với nhân viên:

MIPEC tạo dựng môi trường làm việc nhân văn, năng động, sáng tạo; tạo điều kiện thu nhập tăng trưởng ổn định và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với xã hội:

MIPEC thể hiện trách nhiệm với cộng đồng khi đặt lợi ích doanh nghiệp hài hòa với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử vì cộng đồng.

TẦM NHÌN

MIPEC mong muốn xây dựng một thương hiệu uy tín, tin cậy với tầm nhìn chiến lược thể hiện bản lĩnh, tinh thần, tính tiên phong của người lính; không ngừng đổi mới sáng tạo, mỗi sản phẩm của MIPEC luôn hướng đến sự hoàn thiện; cùng lợi thế về vốn và công nghệ của cổ đông và đối tác, MIPEC đặt mục tiêu phát triển, đạt thêm nhiều thành công mới, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước

index