CÔNG NGHIỆP NÔNG NGHIỆP

TRANG TRẠI XUÂN CÙ

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân độiTổng mức đầu tư: 10 tỷ đồngQuy mô: Trang trại Xuân Cù có tổng diện tích 7.1 ha, được trang bị hệ thống tưới nhỏ giọt tiên tiến của Isarel và đầu tư...

KHU CHẾ XUẤT 1

Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội Tổng mức đầu tư: 660 tỷ đồng Quy mô: Khu chế xuất 1- Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn có tổng diện tích khoảng 70ha được...

index