...
Mipec Land

Thời gian thành lập: Công ty Cổ phần Bất động sản Mipec (Mipec Land) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 09/10/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 28/01/2013.

Ngành nghề kinh doanh chính:

Trong suốt quá trình hoạt động, Mipec Land không ngừng tích lũy kinh nghiệm quản lý, đầu tư phát triển kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quan hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Công ty đã tham gia nhiều dự án, công trình trọng điểm của MIPEC như: Mipec Tower, Mipec 183 Nguyễn Lương Bằng, Mipec Riverside,… Mipec Land đã từng bước khẳng định vị trí của mình qua việc đáp ứng các yêu cầu khắt khe của khách hàng và bằng các dịch vụ, sản phẩm chất lượng cao.

Website: Thông tin đang cập nhật ...

Văn phòng làm việc Công ty Cổ phần Bất động sản MIPEC (MIPEC Land)